Yrkesrollen

Vårt arbete omfattar ett stort utbud av tjänster.

Väktare och Ordningsvakt är inte vilka yrken som helst. Det är mycket omväxlande yrken där du kan råka ut för nästan vad som helst och varje dag kan komma att ställas inför svåra beslut. Detta ställer höga krav på personal samt dess Arbetsledare och chefer samt organisation. För att dessa utmaningar inte skall bli omöjliga att hantera behöver du en gedigen utbildning med erfarna instruktörer som verkligen vet vilka problem Du kan komma att ställas inför i tjänsten, och som själva har upplevt yrkets samtliga sidor. Utöver dessa två beskriva tjänster finns det många fler områden att arbeta i och utbilda sig till. Omväxlingen och mångsidigheten är oftast den faktor som gör att personalen stannar i branschen och trivs med arbetet.

Bevakning

En Väktare är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra olika bevakningssysslor. Att vara väktare innebär oftast mycket ensamarbete, framför allt nattetid. Väktaren kan rondera gående eller i bil, sitta i tomma banklokaler eller kontrollera in- och utpassering vid företag.

Ordningsvakter

En Ordningsvakt är i Sverige en person med förordnande av Polismyndigheten med begränsade polisiära befogenheter och skyldigheter under tjänstgöring. Ordningsvakten har till uppgift att “medverka till att upprätthålla allmän ordning”. Områden där ordningsvakter kan tjänstgöra är till exempel kollektivtrafik, idrottsevenemang, krogar, tivolin, köpcentra, sjukhus, ambassader, domstolar eller mässor. En ordningsvakt får, om det behövs, använda våld enligt polislagen § 10, om det är nödvändigt för att ordningen skall upprätthållas eller om han/hon, med laga stöd, skall gripa, avlägsna eller omhänderta en person.

Larm- och lås teknik

Vi utför alla typer av tjänster i detta segment. Exempelvis lås öppningar, byte av lås, elektroniska lås och dylikt. Vi jobbar med den modernaste tekniken och förnyar oss ständigt för att alltid vara ledande. Alla larm är kopplade till vår Larmcentral som är bemannad dygnet runt och står i ständig kontakt med Väktare, Ordningsvakter och Polis samt all övrig kompetens som kan behövas för att skydda era värden. 

Civila tjänster

Ibland kan uppdragets art kräva civila Väktare. Det kan som exempel vara vid Butikskontroll, Kontrollköp eller vid övervakning av person eller annan art där man vill verka man inte synas. Ert behov styr och möjliggör olika lösningar för att säkerställa resultatet.

Utredning

Vi utför utredningar av olika slag så som svinn, person och dylikt.

Specialtransport

Förflyttning utav extra värdefullt gods som exempelvis guld, klockor, mobiltelefoner, konst, servrar och dylikt kräver mer planering, resurser och speciellt utbildad personal än en ordinär godstransport för att säkerställa en säker leverans. Ni kan även få målade eller civila följebilar till era godstransporter.

Parkeringsövervakning

Syftet med Parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken och förbättra trivseln i boendemiljöer. Tjänsten utförs av våra uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Svenska Vakts motto är ganska simpelt, vi fokuserar på vår klient – Dig.